EN GRUPPUTSTÄLLNING OM TIDEN SJÄLV

Tiden har länge varit ett viktigt forskningsområde inom religion, filosofi och vetenskap. Att definiera den på ett allomfattande sätt, utan cirkelresonemang, har konsekvent gäckat forskare. All tid är relativ beroende på tyngdkraften hos stor massa. Detta bevisas genom att tiden saktar in när ljuset passerar solen.
Den kronologiska tiden på våra klockor är en sociopolitisk konstruktion för organisatorisk bekvämlighet, men det finns många sätt att tänka på tiden. De gamla grekerna hade två ord för tid och gjorde skillnad på den kvantitativa klocktiden och den kvalitativa stunden: Chronos och Kairos. Har vi tappat ett begrepp eller behovet av det? Majoriteten av världens kulturer betraktar tid som cyklisk, inte linjär som i väst, medan de senaste teorierna behandlar tid som granulära kluster. Jordens 4,5 miljarder år är ett perspektiv som knappt är värt att nämna, då vi aldrig kan begripa det, men dess eviga andetag i tidvatten, årstider och tektoniska plattrörelser tickar hänsynslöst på i bakgrunden.

Ett flertal konstnärer presenterar verk som försöker närma sig tiden genom vitt skilda medier: interaktivt, artist book, video, text och projektion.

Medverkande konstnärer:
Magnus Eriksson (http://www.magnu.se/cvart.html)
Anika Schwarzlose (http://www.anikaschwarzlose.com/)
Sara Wallgren (http://www.sarawallgren.com/)
Olof Werngren (http://olof.me/)
Aline Weyel (http://alineweyel.com/)

Curator:
Olof Werngren

Välkommen på vernissage fredag 19 oktober 18-22!

Öppettider: torsdag 17-20 lördag och söndag 13-17

iScafé tema jämställdhet 11/10

Välkommen till iScafé – Tema jämställdhet!

– ett café för medborgardialog som anordnas av Initiativ Samutveckling (iS!). Temat är jämställdhet (sexualitet, genus, kön och identitet).

Tanken med iScafé! är kort uttryckt att man kommer och samutvecklar idéer till att förbättra samhället, medan man själv får tillfälle att växa som politiskt tänkande medborgare, och samtidgt kan knyta värdefulla kontakter för samarbeten i framtiden. Det är detta vi kallar för att samutveckla.

Initiativ Samutveckling är ett politiskt nätverk med mycket lösa ramar. Vi samlar de bästa idéerna för framtiden genom att skapa goda ramar för fruktbara samtal mellan engagerade medborgare. Man är alltså välkommen både som entusiast, skeptiker eller pådrivande person. Man kan komma ofta eller oregelbundet.

Varmt välkomna till Makeriet imorgon 11/10 kl 19.00-20.30!

http://www.samutveckling.se/
http://www.facebook.com/events/396337357104099/?fref=ts