Upplösningar av Linn Henriksson Strååt


Upplösningar
Linn Henriksson Strååt – 1/12 – 16/12

Alla har vi separationer bakom oss, de som format vilka vi är och de som passerade mer obemärkt förbi. Inte sällan påminner separationerna om varandra genom att präglas av samma känsloladdade faser men i olika ordningsföljd; chock, desperation, förtvivlan, ilska, saknad, nostalgi och kanske efter ett tag distans, lättnad och känslan av frihet.

Linn Henriksson Strååt (f. 1985) verkar i Stockholm och studerar scenografi på Stockholms Dramatiska Högskola. Med utgångspunkt i den egna biografin undersöker hon identifikationer, mellanmänskliga relationer och socialt samspel främst genom skulptur, fotografi och film. Hon intresserar sig för mötet mellan text och bild/form samt perspektivförskjutningar. De senaste åren har Linn ställt ut på Turteatern och Finlandsinstitutet i Stockholm samt Galleri Off the Hook i Årjäng, Värmland.

Till utställningen Upplösningar har Linn Henriksson Strååt sammanställt arbeten producerade de senaste två åren. Verken baseras på personliga reflektioner kring en separation, där de olika separationsfaserna också varit synonyma med olika former av upplösningar. Från början upplösningen av själva förhållandet, följt av jagupplösningen och i takt med den stärkta relationen till sig själv och andra, acceptansen av den nya situationen och därmed upplösningen av viljan att gå tillbaka till relationen.

Teatermanuskriptet Short Message Service baseras på all faktisk SMS-kommunikation mellan konstnären och den före detta pojkvännen under själva separationsprocessen och deras två roller presenteras med autentiska förnamn & telefonnummer. Skulpturen Abjekten fungerar i sin tur som en scenografi till relationen då den bygger på alla fysiska objekt med koppling till förhållandet. Ett abjekt är något man känner samtidig dragning till och äckel inför och med skulpturen vill Linn undersöka om det går att neutralisera och “stänga” minnen genom att faktiskt radera innehållet.

Utifrån de egna erfarenheterna guidar Linn Henriksson Strååt oss genom några av de arketypiska separationsfaserna med början i känslor av kaos och desperation för att sakta ta oss mot mot den hoppfulla insikten om att slut och upplösningar också innebär början på något nytt, något som inte uppstått utan det förstnämnda. Upplösningen på historien om man så vill.

Vernissage: lördag 1 december kl 18-22

http://linnhenrikssonstraat.com/

iScafé – Tema: hälsa & ohälsa

Hej alla, välkomna till nästa iScafé! nu på torsdag kl. 19-20.30!

Temat är hälsa och ohälsa som politiska frågor. Pamflettens skribent ställer några skarpa frågor om var vår enskilda integritet börjar och var vårt gemensamma ansvar slutar. Vi sitter alla i samma båt och den enes hälsa står i djup förbindelsen med nästans hälsa. Är detta politiska frågor?

Kom med dina egna erfarenheter, perspektiv och idéer till höstens fjärde iScafé! Malmö. Dela med dig, lyssna, väx och samskapa. Vi ses!

“JAG ÄR ETT BI” – JAMES BREWSTER PÅ MAKERIET

Välkomna till en interaktiv ljudinstallation av James Brewster!

Hur låter en varelse som helst vill vara en annan varelse? En helt annan sorts varelse. En stor fyrbent som vill vara en liten med vingar. Och hur låter en sådan varelse under sin vardag? Dvs när den är helt inne i sin tolkning av den önskade varelsens vardag?

Till exempel : Hur låter en gris som håller på att samla pollen från vårblommor? Detta får du chansen att höra och sedan vara med och återskapa. Dina hjälpmedel är: akustiskt anpassade grismodeller, ett kvadrofoniskt ljudsystem, frekvensjusterade motorer och induction coil pickups (som fångar motorernas elektroniska signaler).

James Brewsters nya ljudinstallation ta sin inspiration från Julie Colstons bok ‘Buzz sow’ som gavs ut 1992. Verket är en studie i forskningen kring det ovan nämnda fenomenet : väldokumenterade fall av grisar som identifierar sig med bin på en rad olika plan. Fenomenet kallas av forskare för ‘wing envy’. Julie Colston har även sina egna teorier som framgår i boken. Hon liknar ‘wing envy’ hos grisar till transsexualism hos människor – med den gemensamma känslan att man föddes i fel kropp. Att man egentligen är en annan varelse. Forskning i detta område började 1988 efter en märklig händelse i Tampa, Florida. Som Colston berättar i inledningen till ‘Buzz sow’:

“This remarkable journey begins on a calm spring evening in May 1988, in the Tampa suburb of Brandon, Florida. At around 7.30 the local police switchboard received a call from long-time Brandon resident Al Kelleher, who informed the operator that his 5 year old Vietnamese pot-bellied pig Kelly had escaped from its enclosure and was loose in the neighbourhood. The animal had last been spotted rooting through trash in a neighbour’s yard, but by the time the police arrived it had vanished. After a 3-hour search involving both police and around 20 neighbours, Kelleher’s pig was eventually located on a bee farm half a mile down the road. When interviewed the next day by a reporter from the Tampa Tribune, Kelleher explained ‘… as soon as I saw Kelly I told the officer to put away his tranquiliser gun. I’d never seen anything like it – she was just laid out between the two hives – happy as can be – and making this weird low droning grunt sound. I’d never seen her like that before. But what was really strange was that the bees weren’t stinging her at all, even though she was so close to their hive. I had to wait til the farmer got home and borrow one of his bee suits, before I could go in there and fetch her. Otherwise I would have been stung to bits. But with Kelly they just ignored here, like she was one of them’.”

James Brewster är en engelsk ljudkonstnär som bor i Malmö. Hans mest kända projekt är Electro-acoustic café som uppmärksammats bl a i SVT:s kulturprogram ’Sverige!’, i P2 och i Sydsvenskan. Det har turnerat på europeiska festivaler som t ex Club Transmediale i Berlin och Latitude i England (på BBC Radio 3s scen). Brewster har även nyligen gjort andra installationer på bla a Exit 07 i Luxembourg och Coastal Currents festival i St Leonards, England. Hans senaste projekt är en interaktiv ‘Ljudlekplats’ i Folkets Park, Malmö som har öppet de flesta söndagar under hela hösten 2012. Denna säsong ljudevenemang inkluderar även den nya installationen ‘Jag är ett bi’ på Makeriet. Säsongen ordnas av Ljudlek med stöd av Malmö Stad och Statens Musikverk.

Vernissage: fredag 16 november 18-22
Öppet: lördag och söndag 13-17

jamesbrewster.com
ljudlek.org

facebook.com/brewster.sound

iScafé: Det goda samtalet

iScafé! är en plats där samskapande och skillnadsskapande medvetandegör “the confidence game” för att skapa en identitet av andra ordningen, en identitet som alltid är flexibel och föränderlig. En identitet som tillåter fria switchar för en evolution av mänskligheten där människan ständigt integrerar och trascenderar.

Det blir höstens tredje café och temat blir “Det goda samtalet”. Vi kommer att utforska hur det bästa möjliga politiska samtalet kan uppnås, ett samtal där skapandet för ges fritt utrymme men där man också tillsammans löser svåra knutar, kommer på lösningar och utvecklas som person. Hur skapar vi demokrati med verkligt deltagande i människors sinnen, hjärtan och viljor?

Varmt välkomna!

Tid: Torsdag 1 november, klockan 19.00-20.30.