Ansökningsperiod på Makeriet

Vill du vara en del av Makeriets höstprogram 2013? Skicka ett så utförligt utställningsförslag som du kan till oss senast 31 mars! Vill du spela med ditt (inte så utrymmeskrävande) band, visa din film eller performance, hålla i ett kultursamtal eller en workshop så är du också hemskt välkommen att maila oss. Adressen är info@makeriet.org.

Vi hörs!

B-EVOLUTION av Jennifer Johansson

I Utställningen “B-evolution” kommer vi via skulptur och video få en djupare förståelse av Homo Cunnus Castor Sapiens (HCCS).

HCCS är en ny, semi-akvatisk art sprungen ur Homo Sapiens. Studier av arten har tidigare varit sekretessbelagda. Offentliggörandet kommer av senare upptäckter, då forskarrådet anser studien vara av största relevans för allmänhetens säkerhet.

“(Det yttre trycket från miljön går emot organismens stöpta form. I detta läge har organismen två möjligheter:
1: att upphöra att existera
2: att inta en ny form.
Det senaste är enligt överlevnadsprincipen det som alltid kommer att beprövas först. Denna tillpassning hos organismen, förmågan att anpassa sig och på samma gång förändra miljön den lever i, anses vara en av de viktigaste egenskaperna hos en frisk art.)”

Jennifer Johansson studerar Bachelorprogrammet i Fri konst vid Kunst- og Designhøgskolen i Bergen. I sin konst jobbar Johansson framförallt inom medierna video och performance, där hon även involverar installation och skulptur. Hennes projekt inleds ofta intuitivt med utgångspunkt i personliga upplevelser, så som minnen, drömmar och relationer. Hon sätter sedan dessa upplevelser i ett större sammanhang och knyter samman det personliga med det offentliga och det fiktiva med det verkliga.

1/2 – 24/2

VERNISSAGE 1 februari 18-22

VÄLKOMNA!

iScafé! – Det goda samtalet

De flesta tror på demokrati, många är skeptiska till politiken som förs. Något fattas. Vad sägs om att samutveckla samhället?

Välkommen till vårens andra iScafé! tisdagen den 29 januari. Detta möte blir en öppen medborgardialog med syftet att fastställa principer och arbetssätt för ett nytt slags politiskt parti.

Vi jobbar med medvetenhet om det goda samtalets principer och med att bli medvetna om våra egna politiska allergier och preferenser. Ta med dig ett öppet sinne och dina egna tankar och upplevelser om vad ett gott politiskt samtal innebär.

Läs pamfletten på: iScafe 29 jan 2013 – Om det goda samtalet

Välkommen till Makeriet 29/1 kl 19.00-20.30!

DIAMONDS – ELIN ALDÉN

Diamonds

Makeriet presenterar en fotoutställning av Elin Aldén.

Diamonds handlar om sexualitet, utseende, framställningen av kvinnor i media och om rätten till sin egen kropp. Det handlar om separatism och trygga rum, feministisk kamp och vår frigörelse från sexism. Diamonds är en hyllning till systerskapet och till artisten Rihanna.

Elin Aldén bor i Malmö och har studerat på fotoskolan i Gamleby, Östra Grevie folkhögskola och KBH film och fotoskola.
Hon arbetar uteslutande med kvinnofrågor i sitt konstnärskap.

Vernissage: fredag 11/1 kl 18.00-22.00

DJ: Amanda och Toni

Öppet: torsdag 17.00-20.00, lördag och söndag 13.00-17.00

Hjärtligt välkomna!