XEROX

XEROX – nio konstnärer och en kopiator

Xerox är en grupputställning på Makeriet 22/3 – 7/4.

Medverkande konstnärer: Anna Strand, Pär Thörn, Henrik Rylander, Marja-Leena Sillanpää, Jonas Liveröd, Helena Jureén, Jessica Breitholtz Björk, Kolbeinn Karlsson och Leif Holmstrand.

Curator: Henrik Kihlberg

Konstnärerna som bjudits in kommer att medverka med varsitt verk i A4-format. Verken placeras i en kopiator och besökarna kan köpa en kopia för två kronor. En konstnär per dag som galleriet är öppet. Originalverken hängs sedan upp på väggarna och bildar en växande utställning som kommer att vara komplett vid sista dagen.

Till utställningen kommer en katalog i form av ett kopierat fanzine produceras där författaren Karl Johan Nilsson medverkar med en specialskriven text.

UPPDATERING: Nu på söndag den 7 April blir det finissage för Xerox med lide vin och kopior mm. Varmt välkomna 16-19!

 

AMANDA MONCEAU

AMANDA MONCEAU PÅ MAKERIET
8/3 – 10/3 2013

Amanda Monceaus verk syftar till att visa människan som osynliggörs bakom strukturen flicka och är en kommentar till de förnedrande föreställningar som upprätthålls genom passivitet.

Under kulturhuvudstadsåret i Stockholm 1998 ställde konstnärerna Mats Bigert och Lars Bergström ut 92 kalsonger som bar spår av avföring. Kalsongerna var försedda med namn på de män som avrättats i Texas mellan åren 1982 och 1995. När en människa dör, töms tarmarna.

2012 skriver bloggaren Hanna Persson om att vara elva år och använda stringtrosor och det tabubelagda faktum att också en människa som lever och är flicka tömmer tarmarna.

Amanda Monceau tar tag i bilderna som varit och för dem vidare. Hon placerar med sitt verk betraktaren i det utrymme som uppstår mellan det som enbart är tillåtet för privata ögon och det som ska finnas tillgängligt för en yttre manlig blick.

Amanda Monceau arbetar främst med video i sitt konstnärskap och behandlar ofta ämnen som feminism och utanförskap. Utställningen på Makeriet innefattar video och installation.

Vernissage: Internationella kvinnodagen 8 mars 18-22

Öppet: Lördag och söndag 13-17

VARMT VÄLKOMMNA!