Inre landskap drömda biotoper – Jennifer Johansson

den 30 september – den 15 oktober 2017

VERNISSAGE: Malmö Gallerinatt 30/9 kl 18-24

Jennifer Johansson tog kandidatexamen i bildkonst vid Konsthögskolan i Bergen 2014. Hon jobbar primärt med skulptur som medium, men även video och performance. Johansson behandlar ofta människans komplexa förhållande till naturen. Hur vi i ena stunden likställer oss med den, för att i nästa stund distansera oss från och sätta oss över den.

I arbetet med skulpturserien ”Inre Lanskap drömda biotoper” har inspirationen kommit från ett mikrokosmos. Allt det som finns runt om och inuti oss, som vi ständigt påverkas av men sällan ser eller tänker på. Bakterier, tarmludd och makrofagers som finns inuti människokroppen känns abstrakta när man ser en mikroskopisk bild av dem. Ett fragilt slutet system där varje organ har sin roll och funktion. Vårt inre kan liknas vid ett landskap, organiska former som påminner om varelser vi kan hitta i naturen till exempel i ett korallrev. I utforskandet av mikroskopiska bilder hittade Johansson en mycket liten varelse som väckte hennes intresse. Inte minst för organismens speciella utseende men framförallt för sina unika egenskaper: en tardigrade.

Tardigraden kallas även för björndjur och är en mycket speciell organism. Utbredd över stora delar av världen, men ändå okänd av de flesta pga dess mikroskopiska storlek. Tardigraden har väckt stort intresse bland forskare världen över, och man hoppas att den skall kunna ge oss svar på stora frågor. Ett mycket litet djur som bär människosläktets hopp på sin kutiga rygg. Den tål extrema förhållanden såsom hög värme, extrem kyla, vakuum, radioaktivstålning samt stark UV-strålning. Tardigraden har tilloch med klarat sig en längre period i rymden. Däremot är den känslig för luftföroreningar.

På Makeriet har Johansson låtit fantasin om en tardigrades uppvaknade i en ny biotop långt bort från jorden varit ledmotivet. Föreställ er en liten ö i kosmos fyllt med färger, där ljuset ständigt ändrar riktning, våglängd och styrka. Ett lanskap fylld av abstrakta organiska former, som både verkar inbjudande, sensuella men också giftiga, på en och samma gång.

Vernissage på Malmö Gallerinatt 30 september 18-24

Öppet lördag och söndag 13-16 t.o.m. 15/10

MAKERIET
Möllevångsgatan 37 Malmö