Nothing Arrived – Julia Olofsson

20/4-13/5

VERNISSAGE FREDAGEN DEN 20/4 18-22

Julia Olofsson undersöker hur miljöer påverkas av mänsklig närvaro eller aktivitet. De avtryck som de lämnat efter sig, små fragment av mänsklig energi och vad som händer när energin avtar och naturen långsamt börjar återtar platsen. Dessa platser är utgångspunkt i hennes arbete som skildrar naturmiljöer och byggnader, både exteriört och interiört. I utställningen på Makeriet spelar troféer en viktig roll; människors erövringar och hur maktkamper kan resultera i faktiska objekt.

Titeln på utställningen syftar till det tillstånd som platserna existerar i, där det ständigt behövs en närvaro eller tillförsel av mänsklig aktivitet. Men också i de situationer där individen fastnat i en struktur där låsta maktpositioner begränsar friheten.

Julia Olofsson arbetar med tekning och utmanar tekniken genom att och sätta den i nya kontexter. Hon arbetar med funna material och bruksföremål som översätts i teckning.
Folkhemmets hemsnickrade väggur eller servetthållare blir till arbetsmaterial där teckningen ges utrymme och låter den gamla historien få ny skepnad.

Varmt välkomna!

Öppettider:
Lör-sön: 13-16

www.makeriet.org
www.juliaolofsson.se