Stoke Board

7 Maj – 29 Maj 2011

Sommaren 2010 började Lucas Skalleberg bygga egna skejtbrädor för att skapa den rätta surfkänslan i samma anda som fanns för 50 år sedan vid Hawaiis och Kaliforniens kuster. Inspirerad av surf- och skejtkulturens DIY-mentalitet har Stoke Boards skapat sina brädor och bett lokala konstnärer och vänner måla dem. Brädorna är främst till för att åka på, vilket innebär att konsten på dem slits och nöts med tiden, så de genomgår en ständig förändring i och med deras användning.

Bilderna på brädorna är oftast vända ner mot marken med asfalten som största beundrare. Därför blir kontrasten till konstvärden extra stor där man vänder brädorna uppåt och hänger dem på väggen, på så sätt placeras de in i en annan diskurs där de går från bruksföremål till konstföremål. Efter utställningen tas brädorna ner från väggen och ut på vägen igen

Konstnärerna som medverkar i utställningen är: Gordon Skalleberg, Rasmus Alkestrand, Pontus Ikander, Filipa Edghill, Anna Goffe, Thea Klitte, Tiki Pete, Niki Cervin, Erik Hjalmarsson och Lucas Skalleberg.