Olof Werngren m.fl.


Tiden har länge varit ett viktigt forskningsområde inom religion, filosofi och vetenskap. Att definiera den på ett allomfattande sätt, utan cirkelresonemang, har konsekvent gäckat forskare. All tid är relativ beroende på tyngdkraften hos stor massa. Detta bevisas genom att tiden saktar in när ljuset passerar solen.
Den kronologiska tiden på våra klockor är en sociopolitisk konstruktion för organisatorisk bekvämlighet, men det finns många sätt att tänka på tiden. De gamla grekerna hade två ord för tid och gjorde skillnad på den kvantitativa klocktiden och den kvalitativa stunden: Chronos och Kairos. Har vi tappat ett begrepp eller behovet av det? Majoriteten av världens kulturer betraktar tid som cyklisk, inte linjär som i väst, medan de senaste teorierna behandlar tid som granulära kluster. Jordens 4,5 miljarder år är ett perspektiv som knappt är värt att nämna, då vi aldrig kan begripa det, men dess eviga andetag i tidvatten, årstider och tektoniska plattrörelser tickar hänsynslöst på i bakgrunden.

Ett flertal konstnärer presenterar verk som försöker närma sig tiden genom vitt skilda medier: interaktivt, artist book, video, text och projektion.

Medverkande konstnärer:
Magnus Eriksson (http://www.magnu.se/cvart.html)
Anika Schwarzlose (http://www.anikaschwarzlose.com/)
Sara Wallgren (http://www.sarawallgren.com/)
Olof Werngren (http://olof.me/)
Aline Weyel (http://alineweyel.com/)

Curator:
Olof Werngren

 

Bilder från vernissaget!