Jennifer Johansson

I Utställningen “B-evolution” kommer vi via skulptur och video få en djupare förståelse av Homo Cunnus Castor Sapiens (HCCS).

HCCS är en ny, semi-akvatisk art sprungen ur Homo Sapiens. Studier av arten har tidigare varit sekretessbelagda. Offentliggörandet kommer av senare upptäckter, då forskarrådet anser studien vara av största relevans för allmänhetens säkerhet.

“(Det yttre trycket från miljön går emot organismens stöpta form. I detta läge har organismen två möjligheter:
1: att upphöra att existera
2: att inta en ny form.
Det senaste är enligt överlevnadsprincipen det som alltid kommer att beprövas först. Denna tillpassning hos organismen, förmågan att anpassa sig och på samma gång förändra miljön den lever i, anses vara en av de viktigaste egenskaperna hos en frisk art.)”

Jennifer Johansson studerar Bachelorprogrammet i Fri konst vid Kunst- og Designhøgskolen i Bergen. I sin konst jobbar Johansson framförallt inom medierna video och performance, där hon även involverar installation och skulptur. Hennes projekt inleds ofta intuitivt med utgångspunkt i personliga upplevelser, så som minnen, drömmar och relationer. Hon sätter sedan dessa upplevelser i ett större sammanhang och knyter samman det personliga med det offentliga och det fiktiva med det verkliga.

1/2 – 24/2

VERNISSAGE 1 februari 18-22