Henrik Kihlberg

XEROX – nio konstnärer och en kopiator

Xerox är en grupputställning på Makeriet 22/3 – 7/4.

Medverkande konstnärer: Anna Strand, Pär Thörn, Henrik Rylander, Marja-Leena Sillanpää, Jonas Liveröd, Helena Jureén, Jessica Breitholtz Björk, Kolbeinn Karlsson och Leif Holmstrand.

Curator: Henrik Kihlberg

Konstnärerna som bjudits in kommer att medverka med varsitt verk i A4-format. Verken placeras i en kopiator och besökarna kan köpa en kopia för två kronor. En konstnär per dag som galleriet är öppet. Originalverken hängs sedan upp på väggarna och bildar en växande utställning som kommer att vara komplett vid sista dagen.

Till utställningen kommer en katalog i form av ett kopierat fanzine produceras där författaren Karl Johan Nilsson medverkar med en specialskriven text.