Rebecca Taft

Härskarinnans 365 dagar

7 – 30 Januari 2011

Dagar kan vara långa, korta, tjocka och smala,
men även snuskiga, pryda, vulgära, samt blyga.
Dagar i antalet trehundrasextiofem,
utgör mycket omständigheter för liv och lem.
Kärlek, vänskap, sex och psykos,
Härskarinnans ego hade svårt att förstås.
Ett år, ett härskande kliv, en del sår,
men härskarinnan levde ett stort liv.

“Härskarinnans 365 dagar” är en sammanställning av ett år i Härskarinnans utsvävande liv. Teckningar, serier, video ger en inblick i hennes värld, en självupptagen person som vägrar acceptera världen runtomkring. Hon hotar, blir trampad på, utnyttjar, och nyttjas av människor med varierande resultat. Bäst trivs hon ensam, gottandes i sitt ambivalenta självförakt.