Mikeadelic

Ditt liv är ditt att skapa.

27 November – 19 December 2010

“Alla har vi en känsla av att vägen vi går på inte leder dit den borde. Vi infinner oss i en medioker verklighet, styrd av pengar och fylld av regler och normer som begränsar oss. Vi finner kortvarig lycka i materiella ting, slickar uppåt och sparkar neråt, luras att tro att vi är otillräckliga och blir genom media skrämda till lydnad. Men vad är vi rädda för? Är vi rädda för oss själva? Behöver man vara rädd för den omgivning man är?

Min konst är ett sökande i det fantastiska jaget, ett jag som inte är begränsat till min kropp. Det omfattar min omgivning, hela min existens och rör sig bortom tid och rum. Inom detta jag pågår en kamp mellan rädsla och kärlek. Rädslan råder oss att sätta större lås på våra dörrar och avskärma oss från omvärlden, medan kärleken råder oss att se alla som en.
Med kreativitet och kärlek sprider vi större förståelse till vårt medvetande och skapar en verklighet med lite mindre rädsla, tillsammans är allt möjligt.

Våra liv är våra att skapa, låt oss göra det med kärlek.”

/Mikeadelic