Diary of a Dream

16 Augusti – 8 September 2013

Diary of a dream är ett kollektiv, en rörelse, en sammanflätning av kreativa sinnen; med uppdrag att forma världar av kärlek och kreativitet. Tillsammans skapar de miljöer och tillfällen där människor kan utveckla kreativa sidor av sig själva och vara delaktiga i experimentet att försöka förändra världen.
Genom utställningen på Makeriet förkroppsligas deras dagbok: genom film, foto, musik, teckningar, målningar, skulpturer och framträdanden vill dom visa på den kreativa kraften som verktyg för social transformation.