Tzunami Art

JAG VILL OCKSÅ VARA MED
20/9-13/10 2013

“Vad drömmer en människa om när de mest banala behoven är uppfyllda? Påverkar individualismen drömmarna? Förblir de de samma när barndomens fantasivärldar lämnats bakom oss?

Det individualistiska arbetssamhället formar våra kroppar, förvränger våra sinnen och inverkar på våra drömmar. Vi har stoppat undan barnets bottenlösa gråt efter kärlek och omtanke i en mörk ficka tillsammans med dess upptäcktslusta, dess fantasi och sinne för detaljer, men ibland tittar den fram.”

Tzunami har skapat en installation baserad på det som händer när ledan har nått sin yttersta gräns. När längtan blir outhärdlig och fantasin spränger igenom. Om allt det som är ouppnåeligt, långt borta eller alldeles nära. Om viljan att lämna sitt kala rum, att tillhöra, att se och lukta, att få uppleva och få känna. Om att sluta arbeta och börja leka. Om hjärnans förmåga att skapa en utopi.

Som besökare uppmanas du att fylla deras rumsliga drömvärld med handling. Ta med dig dina drömmar, förhoppningar och idéer och bli en narrativ jätte.

Aida Samani och Ossian Theselius utgör tillsammans konstnärsduon Tzunami. Duons första stora samarbete utgjordes av en arbetsresa genom Mexico och den amerikanska västkusten i januari-april 2012. Under resan ställde de ut gemensamma verk samt målade muralmålningar på en rad olika kulturcenter, gallerier och art spaces. I juni 2012 deltog de i ett residency program i Berlin genom projektet M.A.P #1 (Mobile Atelier Project). Vistelsen avslutades med en vernissage där bland annat en muralmålning på Hotel Plus Berlin avtäcktes. Lokalt ägnar sig Tzunami åt diverse konstnärliga och pedagogiska projekt. Duon har under 2012 och 2013 genomfört illustrationsuppdrag åt tidskrifter, tidningar och föreningar samt genomfört ett stort antal muralmålnings-workshops, livemålningar och andra slags pedagogiska uppdrag. Tzunami har under sommaren bland annat deltagit i en grupputställning på Form&Design center i Malmö, uppfört en muralmålning i kvarteret Seved samt byggt ett hus på en flotte i staden Agropoli i södra Italien som ett led i utbytesprojektet Eco Youth Vision.

http://tzunamiart.blogspot.se/