Sara Anstis

clean + quiet

12/9 – 5/10

saraanstis.com

Sara Anstis (f. -91) har nyligen flyttat från Kanada till Sverige för att via konsten undersöka sina rotter. Hon utforskar i bild och installation vad som binder samman henne med de släktingar hon har här. I sina verk studerar hon både deras fysiska skillnader och likheter samt de miljöer de tillsammans vistas i.

I utställningen clean + quiet samlar Anstis storskaliga teckningar och ett antal objekt som hon beskriver som “inte särskilt användbara men trevliga att titta på”. Från början tänkt som ett projekt på temat familj och hemvändande växte utställningen till att inkludera den pragmatiska aspekten av konstnärens skiftande miljöer då hon reser. En teckning förvandlas till en en matta, medan ett knäckebröd blir ett skivomslag; estetiken vinner över nyttan – till användarens irritation.

clean + quiet is the stage for a collection of drawings and objects that aren’t very useful but could be nice to look at. Born out of a project addressing family and homecoming, it grew to include the pragmatism of the artist’s surroundings wherever she travels. A drawing is transformed into a carpet, while a knäckebröd is used as a record cover; beauty trumps utility and is rewarded by the user’s discomfort.