Jon Ek

I AM WHAT AM I

21/11 – 14/12

Evolutionen har delvis gjort oss till predestinerade varelser. För att kunna röra oss smidigt i olika miljöer, mellan situationer och objekt har vi blivit kodade med ett fördomsfullt beteende. Detta beteende är till för att underlätta vår rörelse och perception av världen vi existerar i men skapar på samma gång en värld av exkluderande, osynlighet, förutfattade meningar och betydelser.

I verken som presenteras i utställningen existerar det ett mellanrum som ofta är av en dold och illusorisk karaktär. Betraktaren ges möjlighet att omvärdera sin första erfarenhet och där med skapa sitt eget förhållande till de delar som existerar i sin frånvaro. En frågeställning riktad mot och till subjektet, det befintliga blir imaginärt och det obefintliga blir konkret.

Jon Ek (f.1976) är examinerad från Konstfack, Master of Fine Art and Craft. Hans arbete har sin grund i neurovetenskapliga fenomen och evolutionära beteenden i det konstnärliga utförandet och rummet. Detta gestaltas i medium som skulptur, installation, ljud och video.