Stina Johnson

KLART TILL HALVKLART

5-28 Februari 2016

Över tallarna och himlen, ödetomten och villaområdet, vilar en längtan bort och dit. Över kalhygget och hyreshusen, en svart sopsäck, torkvindan och det nedtrampade gräset. Spåren vi lämnat efter oss i slyn längs riksvägar och mellan resecentrum. Motiven går igen – Sjön Stora Älten i hemtrakten och norrländska vyer, fast att Stina Johnson aldrig varit norr om Uppsala. Det ältas och mals; fragment och halvfärdigt delar sida med det klara.

Stina Johnson föddes I Karlskrona 1980, men är sedan tio år tillbaka bosatt i Malmö.
Verken är gjorda i blandteknik: Olja, krita, tusch, akvarell och textil.
Första delen av Klart Till Halvklart visades på Galleri Journal i Malmö våren 2015