Sara Granér, Ester Eriksson och Liv Strömquist

2-18 december