Jenny Gibson och Elin Brynås

Jag minns flera saker

5 – 13 Juni 2010

Utsällningen består av fem bildskärmar som tillsammans och separat förmedlar en berättelse. Denna berättelse bygger på en monolog om ett ‘Jag’ som försöker få ordning på sina minnen, skriven av Annika Nyman från Teaterhögskolan i Malmö. Istället för en bildkälla finns fem, där varje skärm representerar ett rum eller en miljö och ljudspåren är uppdelade i dialog, ljudeffekter samt musik. Temat är minnen och genom en uppdelning av de olika ljudspåren och bildsekvenserna som loopas vid olika tidpunkter, skapas slumpmässigt flera tänkbara minnesberättelser.

‘Jag minns flera saker’ handlar om hur föränderligt minnet är. Kommer man verkligen ihåg det man minns; var var jag och med vem? I utställningen representeras Jag och Du av två personer i olika miljöer, olika minnen och olika relationer. Bilder får ofta representera minnen i form av foton och filmer, men också ljud och musik kan trigga oss till att plötsligt komma ihåg en händelse. I utställningen samverkar de olika ljud och bildkällorna under okontrollerade former och skapar på så sätt en föränderlig minnesbild vars äkthet besökaren själva får bilda sig en uppfattning om.