Jorun Jonasson

Under konvalescensen (s)

7-23 Maj 2010

Under konvalescensen är ett platsspecifikt verk i två delar, den ena kommer att finnas på Makeriet och den andra i en ateljé på Konsthögskolan i Malmö. Verket kommer att förändras under hela utställningsperioden och det tillåter besökarna att själva delta eller försöka påverka händelseförloppet. På Makeriet kan man följa karaktären den lilla sjuklingen genom att läsa den dagbok som förs där varje dag. I ateljén på konsthögskolan är det möjligt att genom brev korrespondera med den lilla sjuklingen.
I sina verk väver Jorun Jonasson ihop faktiska händelser med fikton och bygger på så sätt upp olika berättelser. Verken behandlar ämnen som litteratur, semiotik och psykologi, som hon sätter samman med sina egna personliga upplevelser. Hon konstruerar fiktiva världar, genom påhittade karaktärer, hon själv och besökaren får betrakta eller delta i. Jorun Jonasson bor i Malmö och går fjärde året på Konsthögskola där den andra delen av ”Under konvalescensen” kommer att visas som en del av skolans årsutställning.