Karl Magnus Nilsson

4-27 November

Karl Magnus Nilsson

Vernissage: 4 November kl. 18-22

Karl Magnus Nilsson (f. 1977) bor och verkar i Malmö. Utbildad vid glasskolan i Orrefors samt vid Danmarks designskola i Köpenhamn.

I sin konst arbetar Karl Magnus Nilsson med olika föreställande objekt som han plockar ur sin naturliga miljö och ger en ny kontext för att skapa oförutsägbara berättelser. Hans arbeten kan ses som tredimensionella collage där han blandar humor och allvar och undersöker hur mötet mellan föremål kan skapa nya innebörder. Karl Magnus hämtar inspiration från historiska och vetenskapliga miljöer som museisamlingar, exotiska föremål och kuriosakabinett.

Utställningen består av glasobjekt samt måleri.

För mer information om Karl Magnus Nilsson se: www.karlmagnusnilsson.com

Bilder från vernissaget

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *