Gabriel Säll

Det Enda som Äger Rum är Rummet Självt

 

18 Maj – 10 Juni
Vernissage: Fredagen den 18 Maj 18-22

Rummets specifika karaktär går aldrig att ignorera. Alla faktorer påverkar
vår miljö. Omgivningen är hela tiden närvarande och vi gör omgivningen
giltig när vi befinner oss i rummet. I en processinriktade improvisation
på Makeriet har Gabriel Säll utgått från platsens originella karaktär.
Det som framstår som problematiskt för andra eller irriterande i rummets
arkitektur har blivit utgångspunkten för hans egna material. Gabriel har inte
velat tillföra redan existerade objekt till en plats som inte kan relatera till dem direkt.

Utställningen följer rummets egna lagar och bär på dess egen problematik.
Därav har varje detalj i arbetet fått en riktlinje att förhålla sig till,
varje form fått sin betydelse och de verk som uppstått står som en
spegelbild mot sin egen omgivning. Utställningens innehåll kommer från
platsen liksom utställningen är riktad till dem som upplever rummet som en
helhet i vilket allt relaterar till vartannat och till den egna kroppen.
Den som ser in i rummet ser rummet som närvarande.
Foto: Gabriel Säll