Maja Qvarnström och Erik Lagerwall

BYTER TYNGDPUNKT

3/5 – 2/6 2013

En rumsinstallation av Maja Qvarnström och Erik Lagerwall

En tillvaro som trycker bort en. Där man ständigt letar efter någonting att greppa, något att hålla i. Där det välbekanta höjs upp och vrids om så att man inte längre kan känna igen sig.

Synen förändras och formerna löses upp, allt förlorar sina konturer och lägger sig likt en hinna över en.
Vad är det man ser som man plötsligt ser på ett annat sätt?
Någonting slår om i kroppen och man byter tyngdpunkt.
Det är samma plats, bara att man har lyft blicken och sett någonting större – ett enkelt, självklart band. Man behöver inte längre leta efter det man tror sig ha missat. Som att förlora fotfästet och kanske återfå det någon annanstans.

Maja Qvarnström och Erik Lagerwall började sitt samarbete hösten 2011 med en omfattande rumsinstallation som fick titeln Tjugo i fyra, och som även den från början var ett platsspecifikt verk för Makeriet i Malmö. På samma tema som Tjugo i Fyra kretsar Byter Tyngdpunkt kring existentiella ämnen så som individens plats i samhället samt dess strävan att hitta den.

Utställningen är en del i Malmö Nordic 2013