Maja Qvarnström och Erik Lagerwall

Tjugo i fyra

2 September – 25 September 2011

Utställningen består av en platsspecifik installation som fyller och transformerar gallerirummet. Erik Lagerwall och Maja Qvarnström har byggt upp ett hem, sak för sak, allt från köksskåp och dörrar till skräpmatsrester och pantflaskor.

Dessa föremål har tillverkats av trä, lera, kartong, gips etc efter en verklig förlaga, de tillverkade föremålen har sedan klätts med fotokopior av förlagan. Detta gör föremålen realistiska men samtidigt uppenbart skeva och konstgjorda. Taket i gallerilokalen sänks med hjälp av fotokopior föreställande taket i centralperspektiv, detta bidrar till en klaustrofobisk och tryckande känsla. Likaså täcks galleriets skyltfönster och ersättas av ett, även det, konstgjort lägenhetsfönster och fotokopior av en tegelfasad.

Denna förskjutning av verkligheten till kopior och konstgjorda motsvarigeheter till vardagliga föremål väcker tankar om vad som är verkligt och vilka egenskaper som skiljer kopian från förlagan. Maja Qvarnström och Erik Lagerwall vill med installationen framkalla en känsla av repetition och tristess kopplad till en upplevelse av att bara köra på i samma riktning utan att tillåta sig att stanna upp. De vill skapa en viss irritation hos betraktaren kring meningslösheten i att de återskapat dessa obetydliga föremål. Och att installationen på detta vis blir en konkretisering av de känslor av meningslöshet man kan känna inför sin egen vardag.

Bilder från vernissaget den 2 September